POLNÍ CESTA NAHOŘANY

POLNÍ CESTA NAHOŘANY

Projekční práce spočívaly v navržení rekonstrukce stávající účelové komunikace, která slouží k přístupům na zemědělské pozemky. Délka cesty jen cca 2,5 km, šířka 4,5 m, navržen je asfaltový povrch. Součástí je také rekonstrukce 10 propustků. PDF...