TRANSBORDÉR PŘES ŘEKU MORAVU

TRANSBORDÉR PŘES ŘEKU MORAVU

Jedná se o projekt, který zahrnuje více částí. První z nich transbordér nebo – li dřevěná příhradová konstrukce, na které budou zavěšeny gondoly, ty budou sloužit pro překonání řeky Moravy lidskou silou. Součástí je dále vybudování sociálního zařízení a...
POLNÍ CESTA NAHOŘANY

POLNÍ CESTA NAHOŘANY

Projekční práce spočívaly v navržení rekonstrukce stávající účelové komunikace, která slouží k přístupům na zemědělské pozemky. Délka cesty jen cca 2,5 km, šířka 4,5 m, navržen je asfaltový povrch. Součástí je také rekonstrukce 10 propustků. PDF...
VHO Bynovec

VHO Bynovec

Vodohospodářská opatření Bynovec zahrnují více staveb. Je to záchytný průleh nad zastavěnou částí obce Bynovec, sběrný příkop a výstavba 2 propustků. Další částí je rekonstrukce Olšové rybníka včetně odtěžení sedimentů ze zátopy, rekonstrukce hráze a výstavbě nového...