HYDROPROGRESS, s.r.o.

Projektování - Poradenství - Dotační management - Povodňové a havarijní plány - Manipulační řády - Studie - Výběrová řízení

Zajistíme projekty od A po Ž (projekt, inženýring, dotaci, dohled na realizaci)

Kontakt: info@hydroprogress.cz, tel. + 420 737 925 354

Více o nás

O společnosti HYDROPROGRESS, s.r.o.

 

Hydroprogress, s.r.o. je firma podnikající především v oblasti vodního hospodářství - SUCHO, POVODNĚ , dotačním managementem a

administrací veřejných zakázek všech druhů. Zabezpečujeme akce tzv. na klíč. Řešíme nejen vodní nádrže a rybníky, ale také mokřady, tůně či další prvky k zadržení vody v krajině.

PORADENSTVÍ ZDARMA.

 

OBLAST VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ:

 • projektové dokumentace všech úrovní – pro územní řízení, stavební povolení, provedení stavby

 • zajištění inženýringu u všech typů staveb - NEJEN VODOHOSPODÁŘSKÝCH

 • povodňové plány – nemovitostí, staveb, obcí, ORP, krajů, i v DIGITÁLNÍ verzi dle OPŽP

 • manipulační řády – vodní nádrže, rybníky, jezy, protipovodňová opatření

 • havarijní plány – objekty, areály, stavby

 • studie, hydrotechnické výpočty, stanovení záplavového území

 • vodohospodářské výpočty – transformace povodní, vodohospodářské řešení

 

OBLAST DOTAČNÍHO MANAGEMENTU:

 • příprava, administrace projektů ze všech programů zaměřených do oblastí vodního hospodářství nebo životního prostředí –

  např. OPŽP, IROP, MMR, MZe apod.

 • projekty realizované z OPŽP – operační osy 1,4 – ochrana před povodněmi, zadržování vody v krajině, obcí a městech, hospodaření se srážkovými vodami, veřejná zeleň, krajinářské projekty atd.
 • dotační projekty z ostatních zdrojů - národních, EU

 • příprava a administrace projektů v rámci mezinárodní spolupráce s Rakouskem a Slovenskem

 •  

  OBLAST ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK:

  • příprava a administrace všech druhů veřejných zakázek

Kontakt na nás


Kontaktujte nás a přesvědčete se i Vy, že spokojenost našich zákazníků je základním cílem činnosti naší společnosti.

+420-737-925-354

Hydroprogress, s.r.o.
Sevastopolská 6
, 625 00 Brno

IČ: 04449461